ДЕРЖАВНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА РЕСПУБЛIКИ КРЫМ

Чорноморський центр підводних досліджень

Картинка к страничке черном. центр иссл-й

Відповідно до розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 9 жовтня 2012 р. № 739 –р., на виконання статті 12 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» було створено Кримську республіканську установу «Чорноморський центр підводних досліджень». Вперше на високому державному рівні було розглянуто проблеми підводних досліджень в країні та прийнято рішення про створення державної спеціалізованої наукової установи. За всю історію підводної археології Чорного моря, яка починається з XIX сторіччя, це перший державний практичний крок, спрямований на розвиток галузі. Розпорядженням Ради Міністрів АР Крим були виконані вимоги статей 7 , 10 , 12 і 22 Конвенції ЮНЕСКО з охорони підводної культурної спадщини (ратифікованої Україною ще в 2006 році) про створення в країні державної установи, на яку буде покладено весь комплекс підводно-археологічної діяльності. Новостворений центр є на сьогодні провідним закладом, на який покладені музеєфікація піднятих пам'яток, збереження підводної культурної спадщини та попередження правопорушень у цій сфері.

Діяльність Центру спрямована на здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою отримання наукових знань в галузі вивчення підводної культурної спадщини України, ведення обліку та моніторингу підводних археологічних досліджень , здійснення рятувальних підводно-археологічних розкопок пам'яток, що руйнуються, чи тих, яким загрожує руйнування, здійснення наукової та науково-технічної експертизи, планомірне обстеження шельфу та улоговини Чорного моря у виключній морській економічній зоні та територіальному морі, виявлення та паспортизація об'єктів підводної культурної спадщини для включення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категоріями пам'яток місцевого і національного значення.


 

Яндекс.Метрика